CIRCULAR 01/2020 - NOVETATS 2020 TRIBUTARIES I SEGURETAT SOCIAL

Benvolguts/es senyors/es,


Us informem d’algunes de les principals novetats en matèria tributària i de Seguretat Social que han entrat en vigor aquest any 2020.

Salari Mínim Interprofessional
Es manté en 900 €/mes fins que no s’aprovi el Reial Decret del SMI per al 2020.

Tipus i bases de cotització a la Seguretat Social
Es prorroguen les quanties mínimes i màximes de cotització existents el 2019, i per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020 es suspèn la reducció per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït considerablement la sinistralitat laboral.

Mòduls IVA - IRPF
Es prorroguen per a l’exercici 2020 els límits excloents, a excepció de les activitats agràries, ramaderes i forestals, que tenen els seus propis límits quantitatius per volums d’ingressos
Així mateix, s’estableix un nou termini per a presentar la renúncia al règim de mòduls, que aquest any serà fins el 29/01/2020.

Llibres Registres IRPF
També s’ha de fer constar el NIF del destinatari (llibre de vendes i ingressos), el NIF de l'obligat a la seva expedició (llibre de compres i despeses), el NIF del proveïdor (llibre de béns d'inversió), i el NIF del pagador de la provisió o perceptor de la bestreta (llibre registre de provisions de fons i bestretes).

Permís de paternitat
S’amplia a 12 setmanes, de les quals les 4 primeres s’han de realitzar obligatòriament, de forma ininterrompuda i a jornada complerta immediatament després del part.

La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a 2 setmanes. I pel que fa les setmanes restants de les obligatòries podran distribuir-se a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o ininterrompuda, a jornada complerta o parcial, i exercint-se el dret des de la finalització de la suspensió obligatòria de les 4 primeres setmanes fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. El gaudi de cada període setmanal, o en el seu cas, de l’acumulació dels esmentats períodes, haurà de comunicar-se a l’Empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

Si els dos progenitors treballen a la mateixa empresa la direcció empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

Aquesta regulació també es contempla per als casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment.

Per últim, recordar també que a partir del 01-01-2021 el permís de paternitat quedarà en 16 setmanes, amb les 6 primeres obligatòries i ininterrompudes, sense que cap progenitor pugui cedir el seu dret a l’altre.

 


Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació d’informació poden contactar amb el nostre despatx.

 


Cordialment

Data publicació: 1/1/2020
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.