CIRCULAR 08/2020 - CERTIFICATS MOBILITAT LABORAL

​Benvolguts/es senyors/es,

 

Amb relació a les prohibicions a la lliure circulació de persones imposades per l’Estat d’Alerta, per tal que els vostres treballadors/es puguin acreditar davant les autoritats, en cas que els ho requereixin, que s’estan desplaçant per dur a terme la seva prestació laboral o que s’estan desplaçant després d’haver-la finalitzat, us recomanem omplir, segellar i entregar a cada treballador el model de certificat corresponent a cada cas d’entre els dos models que teniua continuació.

CERTIFICAT D’EMPRESA - CENTRE DE TREBALL UNIC

El Sr./a ................................, amb DNI nº ...................legal representant de l’Empresa “............................................... “domiciliada a .............................., per mitjà del present escrit, CERTIFICA:

- Que el Sr/a..........................., amb DNI nº ............................ i amb domicili a .................................. presta els seus serveis com a treballador/a de la nostra Empresa, havent de desplaçar-se des del seu domicili fins al domicili i centre de treball de l’Empresa.

- Així mateix, que presta els seus serveis els següents dies a la setmana: .................................i amb el següent horari habitual: ...............................................

Que s’expedeix el present certificat als efectes que el treballador/a indicat pugui acreditar davant les autoritats competents la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c) i d) del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma.


 

Data i signatura del representant legal i segell de l’Empresa.

 

 

CERTIFICAT D’EMPRESA – TREBALL MULTICENTRE

El Sr./a ................................, amb DNI nº ...................legal representant de l’Empresa “............................................... “domiciliada a .............................., per mitjà del present escrit, CERTIFICA:

- Que el Sr/a..........................., amb DNI nº ............................ i amb domicili a .................................. presta els seus serveis com a treballador/a de la nostra Empresa, havent de desplaçar-se des del seu domicili fins al de les nostres instal·lacions, i ocasionalment des de les dues direccions assenyalades fins a les d’altres centres de treball, de la nostra Empresa o d’altres empreses diferents, als que ha d’anar per a realitzar les seves feines, en concret: ....................................................... (indicar els altres centres de treball de l’Empesa i els altres habituals de tercers).

- Així mateix, que presta els seus serveis els següents dies a la setmana: .................................i amb el següent horari habitual: ...............................................

Que s’expedeix el present certificat als efectes que el treballador/a indicat pugui acreditar davant les autoritats competents la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c) i d) del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma.


 

Data i signatura del representant legal i segell de l’Empresa.

 

 


Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

 

Cordialment

Data publicació: 3/17/2020
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.