MODEL DE MOBILITAT PELS SERVEIS ESSENCIALS

Benvolguts/es senyors/es,

 

 

Ahir el Govern va publicar al BOE l'ORDRE SND/307/2020 de 30 de març, que estableix els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret-Llei 10/2020, i el model de Declaració Responsable d'Empresa (ANNEX) per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball als treballadors de serveis essencial o proveïdors d'aquests.

 

La regulació del permís retribuït recuperable dels serveis essencials només s’aplica als treballadors per compte aliena, per la qual cosa s’aclareix que els treballadors autònoms als quals no se’ls havia suspès la seva activitat per les mesures de l’Estat d’Alarma poden continuar prestant els seus serveis.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

 

 

Cordialment

 

 

 

ANNEX ORDRE SND/307/2020 (BOE 30/03/2020)

Model de declaració responsable per als treballadors per compte aliena que no hagin d’acollir-se al permís retribuit recuperable recollit al Reial Decret-Llei 10/2020

El senyor/a ________________________________, amb DNI ___________________, actuant com a representant de l’empresa/empleador __________________________ (NIF:_____________).

Dades de contacte de l’empresa/empleador:
– Domicili: _______________________________________
– Telèfon: _______________________________________
– Correu electrònic: _______________________________

Declara responsablement:

Que el senyor/a ___________________________ amb DNI _____________________ és treballador/a d’aquesta empresa/empleador i reuneix les condicions per a no acollir-se al permis retribuit recuperable establert al Reial Decret-Llei 10/2020.

Per a que així consti als efectes de facilitar els trajectes necessaris entre el seu lloc de residència i el seu lloc de treball.

 

A ________________________, a ____de ____________de 2020.

 

SIGNAT:  ________________________

Data publicació: 3/31/2020
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.