Notícies recents

En marcha el nuevo Registro Central de Titularidades Reales,

En marcha el nuevo Registro Central de Titularidades Reales, cuya creación y reglamento se aprobó el pasado mes de junio por Real Decreto. El objetivo del registro es centralizar en un único lugar toda la información sobre titularidad real de todas las personas jurídicas, entidades o estructuras sin personalidad jurídica (como los fideicomisos tipo trust) con sede o su principal actividad en España o que estén gestionadas desde nuestro país y así evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El RCTIR aunará los datos que hasta ahora tenían los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, el Consejo General del Notariado o el Registro de Fundaciones de competencia estatal, entre otras fuentes. A partir de ahora se abre un periodo de nueve meses en los que estas fuentes tendrán que ir volcando los datos. Mientras que Justicia no apruebe la tasa por Orden Ministerial para su uso, el acceso será gratuito.

Data publicació: 9/21/2023

Las faltas de asistencia al trabajo durante tres días no deben considerarse como una dimisión.

Así lo establece el TSJ de Canarias en un caso en el que una empresa dio de baja por dimisión a un empleado que no acudió durante tres días seguidos al trabajo sin justificación. En su lugar, el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido disciplinario. Según el tribunal, “la dimisión [del trabajador] no puede basarse en indicios y presunciones, sino que debe patentizarse en hechos concluyentes que acrediten su intención de dar por finalizada la relación laboral y rescindir el contrato de trabajo”.

Data publicació: 9/19/2023

Aprovat el canvi tecnològic per fer servir el certificat de l'advocacia al núvol, sense necessitat de targeta.

Amb aquest servei s'evitarà haver de continuar fent servir la targeta col·legial dotada d'un xip, així com un lector extern. El canvi no suposarà la supressió de les actuals targetes criptogràfiques col·legials dotades de xip, sinó que s'oferirà als col·legiats l'opció de continuar-les utilitzant i fins i tot compatibilitzar-les amb el nou certificat al núvol. Ambdues opcions permetran a l'advocat seguir realitzant l'única signatura reconeguda legalment com a equivalent a la signatura manuscrita, també coneguda com a “firma electrònica qualificada”.

Data publicació: 9/14/2023

Canvi de criteri per a la tributació en IVA dels cantants i bandes musicals

Canvi de criteri per a la tributació en IVA dels cantants i bandes musicals que treballin amb el seu espectacle en esdeveniments privats, com ara casaments, batejos o celebracions d'aniversaris. La DGT permet la tributació al 10%. Per fer-ho, aquestes celebracions han d'estar organitzades en exclusiva per particulars, que han d'estar involucrats en la gestió i no limitar-se a ser mers intermediaris. El que és rellevant ara és que, si les persones que contracten aquests artistes intervenen únicament com a intermediaris o mediadors, el professional sí que haurà d'aplicar el tipus general del 21% a les seves factures. Si no, s'aplicarà el 10%.

Data publicació: 9/12/2023

Sentència clau sobre l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris

Després de la darrera guia donada pel TJUE per analitzar-ne l'abusivitat. L'Audiència Provincial de les Balears ha declarat vàlid l'índex després d'aplicar les indicacions donades pel tribunal per determinar si aquest indicador pot ser abusiu per al client. El tribunal assenyala que en el cas de pactar un interès variable segons l'IRPH s'està aplicant un índex de referència oficial elaborat pel BdE el càlcul i la publicació del qual és mensual. En canvi, la taxa anual equivalent és un indicador orientatiu resultat d'una fórmula matemàtica. Finalment, la justícia balear tampoc no aprecia mala fe que el banc oferís aquest índex al client ja que és oficial i està aprovat pel BdE.

Data publicació: 9/5/2023

Les empreses se centren en polítiques de flexibilitat per enfrontar-se als problemes de dèficit de talent a l'hora de trobar treballadors

Segons el darrer Informe de Tendències en Recursos Humans 2023 elaborat per Randstad i CEOE, s'insisteix que set de cada deu empreses (el 72%) tenen problemes per trobar treballadors. Davant d'aquestes situacions, les mesures més ofertes són: tenir un horari d'entrada i sortida flexible, cosa que diuen proposar el 58% de les companyies; vacances flexibles (el 53%); teletreball parcial o total (el 46%) i la tornada a la jornada contínua o intensiva abans esmentada, al 46% d'aquestes ofertes. Tot i les dificultats apuntades, el 63% de les empreses enquestades ha contractat treballadors aquest any o té previst fer-ho en el que resta d'any (aquest percentatge baixa al 47% a les empreses amb menys de 50 empleats i puja al 87% a més grans, amb plantilles superiors a les 250 persones).

Data publicació: 8/31/2023

El TS es pronuncia sobre les sancions imposades als contribuents que utilitzen societats intermèdies per tributar menys a IRPF

El TS es pronuncia sobre les sancions imposades als contribuents que utilitzen societats intermèdies per tributar menys a IRPF: Es poden deduir les quantitats ingressades per l'IS per calcular la base sobre la qual s'imposa la sanció. El ponent considera que el perjudici econòmic per a la Hisenda Pública es limita en aquests casos a la diferència entre el que devia ingressar per IRPF, menys el que ja ha ingressat l'impost sobre societats. Així, el TS passa a distingir la diferència entre aquestes situacions d'utilització de societats intermèdies, conegudes com a simulacions, de les produïdes en el cas de les operacions vinculades, en què per calcular la sanció a imposar no s'ha de tenir en compte la pagada per l'impost sobre societats.

Data publicació: 8/29/2023

L'actuació ordinària de la Inspecció de Treball sumada a les campanyes de xoc específiques sobre la contractació temporal continua donant fruits.

En els primers set mesos d'aquell any, de gener a juliol, s'han corregit més de 122.600 contractes fraudulents. La major part, 69.600, són contractes temporals que han passat a ser indefinits, mentre que la resta, prop de 53.000 llocs de treball, són fixos discontinus transformats en fixos ordinaris. A l'abril, al Ministeri de Treball reconeixien que la utilització dels contractes fixos discontinus a l'educació és molt discutida, però consideren que la reforma laboral permetrà facilitar que es revisi si se'n dóna un ús correcte. Aquest tipus de contractes fixos discontinus, que estan dissenyats per fer front a l'elevada estacionalitat d'algunes activitats econòmiques, ha provocat polèmica sobre com es comptabilitzen en les xifres de desocupació els períodes d'inactivitat, i també és una font potencial de frau que, precisament , amb aquestes campanyes de xoc la Inspecció de Treball vol aturar.

Data publicació: 8/24/2023
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.