CIRCULAR 01/2020 - NOVETATS 2020 TRIBUTARIES I SEGURETAT SOCIAL

Benvolguts/es senyors/es,


Us informem d’algunes de les principals novetats en matèria tributària i de Seguretat Social que han entrat en vigor aquest any 2020.

Salari Mínim Interprofessional
Es manté en 900 €/mes fins que no s’aprovi el Reial Decret del SMI per al 2020.

Tipus i bases de cotització a la Seguretat Social
Es prorroguen les quanties mínimes i màximes de cotització existents el 2019, i per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020 es suspèn la reducció per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït considerablement la sinistralitat laboral.

Mòduls IVA - IRPF
Es prorroguen per a l’exercici 2020 els límits excloents, a excepció de les activitats agràries, ramaderes i forestals, que tenen els seus propis límits quantitatius per volums d’ingressos
Així mateix, s’estableix un nou termini per a presentar la renúncia al règim de mòduls, que aquest any serà fins el 29/01/2020.

Llibres Registres IRPF
També s’ha de fer constar el NIF del destinatari (llibre de vendes i ingressos), el NIF de l'obligat a la seva expedició (llibre de compres i despeses), el NIF del proveïdor (llibre de béns d'inversió), i el NIF del pagador de la provisió o perceptor de la bestreta (llibre registre de provisions de fons i bestretes).

Permís de paternitat
S’amplia a 12 setmanes, de les quals les 4 primeres s’han de realitzar obligatòriament, de forma ininterrompuda i a jornada complerta immediatament després del part.

La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a 2 setmanes. I pel que fa les setmanes restants de les obligatòries podran distribuir-se a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o ininterrompuda, a jornada complerta o parcial, i exercint-se el dret des de la finalització de la suspensió obligatòria de les 4 primeres setmanes fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. El gaudi de cada període setmanal, o en el seu cas, de l’acumulació dels esmentats períodes, haurà de comunicar-se a l’Empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

Si els dos progenitors treballen a la mateixa empresa la direcció empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

Aquesta regulació també es contempla per als casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció i acolliment.

Per últim, recordar també que a partir del 01-01-2021 el permís de paternitat quedarà en 16 setmanes, amb les 6 primeres obligatòries i ininterrompudes, sense que cap progenitor pugui cedir el seu dret a l’altre.

 


Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació d’informació poden contactar amb el nostre despatx.

 


Cordialment

Fecha publicación: 1/1/2020
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.