Circular 02/2019 - LINIES DE FINANÇAMENT ICO 2019

Benvolguts/es senyors/es,

 


Us resumim les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 que l’Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa per als AUTÒNOMS I EMPRESES i us facilitem en el document adjuntinformació més detallada i ampliada de les diferents línies.
 


Empreses i Emprenedors 2019:


Destinada a autònoms i empreses que realitzin inversions productives a Espanya i/o necessitin cobrir necessitats de liquiditat.
El finançament es podrà destinar a necessitats generals de l’activitat (despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderies, etc.) i també es podran subvencionar les necessitats tecnològiques, els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme i industrials, l’adequació i reforma d’instal·lacions i adquisició d’empreses.

Import màxim del préstec: 12,5 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

Els terminis d’amortització seran d’1 a 6 anys, amb la possibilitat de fins a 1 any de carència de principal, de 7 a 9 anys amb fins a 2 anys de carència, i de 10 a 20 anys amb fins a 3 anys de carència.

També s’inclouen en aquesta línia els particulars i comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'habitatges o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.
 


Crèdit Comercial 2019:

Es manté la línia destinada a autònoms i empreses per a obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte de venda al territori espanyol (prefinançament). Es podran avançar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l'operació. Es podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l'import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions. Quan les factures procedeixen de les vendes fora del territori nacional s’utilitzarà la línia ICO EXPORTADORS 2019.
 


Internacionalització 2019:

Tram I “inversió i liquiditat”: orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, incloses les domiciliades a Espanya, i les domiciliades a l'estranger que tenen com a mínim un 30% de capital d'empresa espanyola, que realitzin inversions productives fora del territori espanyol, inclosa l'adquisició d'empreses, la creació d’empreses a l’estranger, i/o que necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

Tram II “exportadors mitjà i llarg termini”: destinada al finançament per a la venda de béns o serveis, nous o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d'Espanya (Crèdit Subministrador), i al finançament d’empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya (Crèdit Comprador).
 


Canal Internacional 2019:

Es manté aquesta línia destinada a autònoms i empreses per al finançament d’operacions d’inversió i liquiditat i operacions d’exportació a mitjà i llarg termini. La tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les quals l’ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupin aquest esquema de funcionament.
 


Garantia SGR-SAECA 2019:

Permet finançar inversions realitzades a Espanya o fora del territori nacional i/o cobrir necessitats de liquiditat que comptin amb un aval d’una SGR o SAECA.


Poden consultar i ampliar aquesta informació també als Bancs i Caixes amb conveni de col·laboració subscrit amb l'ICO.

Per a qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició.

 

Cordialment

Fecha publicación: 2/19/2019
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.