Circular 04/2019 - AMPLIACIÓ PERMÍS DE PATERNITAT

Benvolguts/es senyors/es,


Us resumim algunes de les principals mesures aprovades al RDLey 6/2019, d´1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tractament i oportunitats entre homes i dones en el treball i l’ocupació (BOE 07/03/2019).

 

S’amplia el permís de paternitat (ara denominat “suspensió del contracte del progenitor diferent de la mare biològica”), quedant de la següent forma:

 

  • A partir de 01/04/2019 serà de 8 setmanes. Les 2 primeres s’hauran de realitzar obligatòriament, de forma ininterrompuda i a jornada completa immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor fins a 4 setmanes del seu permís no obligatori.
  • A partir de l’any 2020 serà de 12 setmanes. Les 4 primeres s'hauran de realitzar obligatòriament i de forma ininterrompuda. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor fins a 2 setmanes.
  • A partir de l’any 2021 serà de 16 setmanes. Les 6 primeres s'hauran de realitzar obligatòriament i de forma ininterrompuda. Cap progenitor podrà cedir el seu dret a l'altre.


Les setmanes restants de les obligatòries podran distribuir-se a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, a jornada complerta o parcial, i exercitant-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o filla compleixi 12 mesos.
El gaudi de cada període setmanal, o en el seu cas, de l’acumulació dels esmentats períodes, haurà de comunicar-se a l’Empresa amb una antelació mínima de 15 dies. I quan els dos progenitors treballin a la mateixa Empresa, la direcció empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.
En cas de defunció del fill o filla, el període de suspensió no es veurà reduït excepte que, un cop finalitzades les 6 setmanes de descans obligatori, es sol·liciti la reincorporació al lloc de treball, dret que tenen igual els dos progenitors.
Tota aquesta regulació també es contempla per als casos d’adopció, de guarda amb fins d’adopció i d’acolliment.

Per a qualsevol aclariment o ampliació d’informació podeu contactar amb el nostre despatx.
 

 

Cordialment

Fecha publicación: 3/8/2019
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.