CIRCULAR 04/2020 - IMPLICACIONS DEL CORONAVIRUS PER A EMPRESES, AUTONOMS I TREBALLADORS

Benvolguts/es senyors/es,

 


Us informem sobre alguns aspectes a tenir en compte amb relació a l’actual crisi del Coronavirus, sense perjudici que us anem ampliant la informació i us avisem sobre les novetats i mesures que s’aprovin al respecte quan ho considerem convenient.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Cal contactar amb el vostre Servei de Prevenció per adoptar les mesures que us indiquin en funció de la vostra activitat. Complementàriament, mitjançant els següents enllaços podeu accedir a la Guia publicada pel Ministeri de Treball per a l’actuació en l’àmbit laboral amb relació al nou Coronavirus i també les recomanacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.


BAIXES LABORALS
Els períodes d’aïllament o contagi pel coronavirus tindran la consideració d’accident de treball als efectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per a qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari...).
En termes generals els treballadors afectats cobraran de la Seguretat Social el 75% de base reguladora des de l’endemà de la baixa.

El cost per l’empresa serà el de la quota de la Seguretat Social.

SUSPENSIÓ TEMPORAL DE CONTRACTES I REDUCCIONS DE JORNADA
L’Estatut dels Treballadors permet a les Empreses la suspensió temporal dels contractes i/o la reducció temporal de jornada dels treballadors en casos de força major, així com en cas de donar-se les causes objectives productives, tècniques, organitzatives o econòmiques legalment previstes (ERO). En ambdós casos s’han de seguir procediments específics davant l’Autoritat Laboral, les Empreses han de cotitzar pels treballadors però sense assumir la nòmina, i els treballadors que complissin els requisits percebrien la prestació d’atur corresponent.

PARALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
La normativa de Prevenció de Riscos Laborals permet paralitzar l’activitat de l’Empresa en cas de risc greu i imminent per a la salut, com podria ser el possible contagi del coronavirus. La decisió la pot adoptar directament l’Empresa, els òrgans de Seguretat i Salut o els mateixos treballadors.
En cas que una Empresa unilateralment decideixi suspendre els contractes dels treballadors sense tramitar cap expedient previst a la normativa, quedaria obligada a mantenir la cotització, alta i pagament de salaris.

VACANCES
Per acord entre l’Empresa i els treballadors es podria acordar el tancament temporal de l’Empresa i que aquest període computés com a vacances. No obstant, és una opció aconsellable només amb l’acord previ amb els treballadors.

ASSEGURANCES
També us recomanem contactar amb el vostre mediador, corredor o asseguradora, per qualsevol qüestió que us pugui afectar en l'àmbit de responsabilitat civil, incidents, perjudicis, viatges, cancel·lacions, assegurances de salut o qualsevol altre aspecte que considereu convenient consultar.
 


Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.
 


Cordialment

Fecha publicación: 3/12/2020
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.