CIRCULAR 09/2020 - MESURES EXTRAORDINARIES 18/03/2020

Benvolguts/es senyors/es,

 

 

Ahir 17/03/2020 els Governs de l’Estat i el de la Generalitat van aprovar nous Decrets amb mesures extraordinàries i urgents per fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi del Coronavirus. A continuació us facilitem un resum de les mesures anunciades, a l’espera d’analitzar el detall amb la publicació al BOE i al DOGC.

 


MESURES ESTATALS APROVADES PEL CONSELL DE MINISTRES

 

Empreses, autònoms i treballadors:

- S’intenta evitar la destrucció d’ocupació, promovent-se els ajustos de plantilla flexibilitzant els Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTOs), considerant-se com ERTOs de força major els causats per la crisi del Coronavirus. En cas d’ERTO s’exonerarà a l’Empresa de la quota empresarial de la Seguretat Social, i els treballadors tindran dret a la prestació d’atur tot i que no reuneixin els requisits de cotització prèvia i a més aquesta prestació no els computarà a efectes del cobrament posterior de prestacions d’atur.

- Es fomenta el teletreball com a mesura de flexibilitat laboral principal quan les circumstàncies ho permetin i es dóna suport a la digitalització de Pimes per facilitar-ho.

- Per al col·lectiu d’autònoms es flexibilitza l’accés al cessament d’activitat i es facilitarà el cobrament d’una prestació en cas de dificultat econòmica.

- Els treballadors assalariats podran adaptar o reduir la seva jornada laboral, inclús fins al 100%, per fer front a les necessitats de conciliació i cures derivades d’actual situació de crisi.

- Per ajudar a la liquiditat de les Empreses i el teixit productiu i la seva operativitat., s’aprova la creació d’una línia d’avals i garanties públiques de fins a 100.000 milions d’euros per mobilitzar entre 150.000 i 200.000 milions d’euros amb l’Estat com a garant de les operacions. A més, s’aproven línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per les empreses exportadores fomentant mecanismes àgils per afavorir també a les petites i mitjanes empreses.

- Mesures per ajudar a les empreses contractistes de les Administracions Públiques per mitigar les conseqüències de la crisi en els contractes del sector públic, establint un règim específic de suspensió de contractes, ampliació de terminis i compensació de salaris, per evitar la resolució dels contractes i la pèrdua d’ocupació que comportaria.

 

Modificacions del Reial Decret de l’Estat d’Alerta:

- Els establiments de perruqueria també estaran obligats a tancar, permetent-se només els serveis a domicili.

- Es concreta que els centres o clíniques veterinàries poden mantenir-se obertes.

- Es concreta que els establiments sanitaris poden mantenir-se oberts.

- La suspensió dels tràmits administratius no afecta als tràmits d’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social, que són tràmits que han de realitzar-se necessàriament en els terminis previstos.

- Es podrà suspendre qualsevol activitat que, a criteri de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s’estigui desenvolupant.

 

Persones majors, dependents i famílies vulnerables:

- Es garanteix el dret a l’habitatge a les persones amb més dificultats, establint-se una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per a aquelles situacions d’especial vulnerabilitat per la reducció d’ingressos, intentant evitar que perdin el seu habitatge.

- S’amplia la protecció als subministraments d’energia i aigua per intentar garantir els serveis públics essencials, amb la novetat dels serveis de telecomunicacions, també per a les famílies vulnerables.

- Es destinen 600 milions d’euros al finançament de prestacions bàsiques dels corresponents serveis socials de les Comunitats Autònomes i ens locals, amb especial atenció a l’assistència domiciliària a persones majors i dependents.

 


MESURES APROVADES PER LA GENERALITAT

 

Ajuts de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. El Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació oficial al DOGC (actualment no publicat) però s’haurà de comprovar a partir de quin dia es poden demanar aquests ajuts, ja que l’anunci de la Generalitat no ho indica.

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida habilitada de 7,5 milions d’euros.

Àmbit tributari: moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

Contractació pública: la voluntat del Govern és garantir que les empreses que treballen en determinats sectors per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat que no puguin prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Els sectors afectats principalment són els contractes que actualment té la Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu Sector Públic.

 

Per últim, us recordem que mentre duri l’actual situació, anul·lem les consultes, reunions i visites presencials al nostre despatx, demanant-vos comprensió i que contacteu amb nosaltres al telèfon 972266362, whatsapp 602253234 i e-mails habituals.

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

 

Cordialment

Fecha publicación: 3/18/2020
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.